Arte Valore

Arte Valore - Art School and Gallery
in Warsaw

The idea for his own business emerged during his studies, while working at several drawing schools. First as an assistant, then, an independent teacher and further as an organizer of open-air drawing and painting events. The reality of art seemed more promising than working in architecture. 

After studying in Poland, you can make an important decision: whether to work for the minimum wage at the supermarket checkout or in an architectural office? Because the wages are similar, but working on a cash register as a salesman, we have less responsibility. 

Many people after architecture do something creative, because it is a creative study. You can boldly have 10 different professions that appear in the course of study. Architecture has not defended itself over time as a well-paid job. It is well-paid – in high positions, and there is a long way to them. I chose drawing and painting and education as an idea for myself. It gives a lot of joy every day. Building something from scratch.

The recipe for Arte Valore develops over the years and the longer it matures, the more interesting it is. Every year there are new creative ideas and projects. The whole thing is complemented by interesting guests and students 🙂

The first lesson for free.

Join us now!

 

,

Pomysł na własną działalność pojawił się w trakcie studiów, podczas pracy w kilku szkołach rysunku. Najpierw jako asystent, potem, samodzelny nauczyciel a dalej organizator plenerów rysunkowo-malarskich. Rzeczywistość artystyczna wydała się bardziej perspektywiczna niż praca w architekturze. 

Po studiach w Polsce można podjąć ważną decyzję: czy za minimalną krajową pracować na kasie w supermarkecie, czy w biurze architektonicznym? Ponieważ zarobki są podobne, ale pracując na kasie jako sprzedawca mamy mniejszą odpowiedzialność. 

Wiele osób po architekturze zajmuje się czymś kreatywnym, bo to kreatywne studia. Można śmiało mieć 10 różnych zawodów, które pojawiają się w toku nauki. Architektura nie obroniła się w czasie jako dobrze płatna praca. Jest dobrze płatna – na wysokich stanowiskach, a do nich jest długa droga. Ja wybrałem rysunek i malarstwo oraz edukację jako pomysł dla siebie. Daje to dużo radości każdego dnia. Budowanie czegoś od zera.

Przepis na Arte Valore rozwija się latami i im dłużej dojrzewa, tym, jest ciekawszy. Każdego roku pojawiają się nowe kreatywne pomysły i projekty. Całość dopełniają ciekawi goście i uczniowie 🙂

Pierwsza lekcja za free.
Dołącz do nas!

Arte Valore